ProgramRewolucja

Główny program Cyfrowej Rewolucji gdzie do studia zapraszamy najciekawszych ludzi, którzy dzielą się z Wami swoimi doświadczeniami z wdrażania innowacji. Rozmawiamy też o zarządzaniu, o nowych narzędziach i metodach pracy.